| Home |

+


saqib · 504 Days ago

ข่าวสาร : นักวิจัยคณะวิทย ์ มช . ร่วมกับ NARIT พัฒนาการเรียนรู้ของเครื่อง ( #MachineLearning ) ให้รู้จำและจำแนกประเภทของกระจุกดาวทรงกลมนอกกาแล็กซีทางช้างเผือก จากภาพถ่ายดาราศาสตร์จำนวนมหาศาล - มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ https://cmu.ac.th/th/article/fa639a80-22bc-4321-98fa-d82fa40e4398?fbclid=IwAR3YOHoxExEc08fVacgzASnwwJa-itSG-LAYQJ5sdIwX8rxxTVUSBEi8P1

None